UEFA

UEFA webinar recording: Working with football clubs on child and youth protection

Supportive environments positively impact participation, performance, and personal development of young football players. Since 2020, the UEFA Social & Environmental Sustainability Division has taken significant strides in relation to good governance and human rights, including child rights. All UEFA member associations have a designated child and youth protection officer in place and whilst more than half of the associations have a policy, others are working towards this goal.

Webinar summary: The profile of under-18s and how to communicate effectively with them in football settings

Overview

Adults working with children and young people in football are responsible for ensuring a safe, and empowering environment for all children and youth to play football. This includes planning developmentally appropriate and inclusive opportunities to play and enjoy the game.

UEFA online course: Involving children in child safeguarding in football

Children have the right to freely express their views and participate in decisions that affect their lives (Art. 12 and 13 of the Convention in the Rights of the Child). Adults working with children in football therefore have a responsibility to encourage and support children’s participation. This includes efforts to keep children and youth safe while involved in football.

Kurse online të UEFA-s për mbrojtjen e fëmijëve [Shqip/Albanian]

UEFA ka nisur një projekt për mbrojtjen e fëmijëve në futboll në partneritet me organizatën Terre des Hommes për të ndihmuar shoqatat anëtare të UEFA-s dhe aktorët e tjerë të futbollit që të përforcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për mbrojtjen e fëmijëve.

Projekti përfshin një paketë instrumentash për mbrojtjen e fëmijëve dhe katër kurse shoqëruese online. Kurset ndërvepruese (interaktive) janë të parashikuara për këdo që punon me fëmijë në futboll ose është i interesuar në këtë fushë.

UEFA online kurz na ochranu detí vo futbale [Slovenská verzia/Slovak version]

UEFA spustila v partnerstve s Terre des hommes projekt ochrany detí vo futbale s cieľom pomôcť členským asociáciám UEFA a ďalším zainteresovaným stranám posilniť ich znalosti a zručnosti v oblasti ochrany detí.

Projekt zahŕňa súbor nástrojov na ochranu detí a štyri sprievodné online kurzy. Interaktívne kurzy sú určené pre všetky osoby, ktoré vo futbale pracujú s deťmi, alebo sa o túto oblasť zaujímajú.