UEFA online kurz na ochranu detí vo futbale [Slovenská verzia/Slovak version]

kids playing football
Publisher
UEFA
Terre des hommes

UEFA spustila v partnerstve s Terre des hommes projekt ochrany detí vo futbale s cieľom pomôcť členským asociáciám UEFA a ďalším zainteresovaným stranám posilniť ich znalosti a zručnosti v oblasti ochrany detí.

Projekt zahŕňa súbor nástrojov na ochranu detí a štyri sprievodné online kurzy. Interaktívne kurzy sú určené pre všetky osoby, ktoré vo futbale pracujú s deťmi, alebo sa o túto oblasť zaujímajú.

Nižšie nájdete Slovenskú verziu online kurzov, ktorú zabezpečil Slovenský Futbalový Zväz. Kurzy sú dostupné aj v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, holandčine, rumunčine, poľštine a lotyštine.

Ak chcete online kurzy absolvovať, musíte sa najprv prihlásiť alebo si vytvoriť účet.

Ponuka kurzov:

 • Zvyšovanie povedomia v oblasti ochrany detí vo futbale. Kurz vysvetľuje základnú koncepciu ochrany detí vo futbale, postavenú na spoločnej zodpovednosti za vytvorenie bezpečného prostredia. Tento kurz je odporúčaný všetkým osobám, ktoré sa pohybujú vo futbalovom prostredí, vrátane rodičov a iných osôb, ktoré by táto téma mohla zaujímať.
  • trvanie: 15 minút
 • Ochrana detí vo futbale - tréner. Špecifický kurz, ktorý okrem základnej koncepcie pokrýva témy ako rozpoznávanie náznakov týrania, riešenie konkrétnych rizikových situácií vo futbalovom prostredí a vysvetľuje, ako na vzniknuté znepokojenia týkajúce sa ochrany detí reagovať.
  • trvanie: 45 minút
 • Ochrana detí vo futbale - personál. Kurz je vhodný pre všetkých futbalových zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí priamo alebo nepriamo pracujú s deťmi. Kurz im pomôže pochopiť ich ochrannú úlohu a vysvetlí, akým spôsobom prijať preventívne opatrenia a nahlásiť znepokojujúce situácie.
  • Trvanie: 30 minút
 • Ochrana detí vo futbale – kontaktné stredisko. Kurz je určený pre osoby na špecializovaných pozíciách, ktoré vyžadujú hlboké a podrobné znalosti danej problematiky, ako napríklad pracovníci kontaktných stredísk na ochranu detí alebo určené kontaktné osoby, ktoré budú priamo riešiť vzniknuté problémové situácie súvisiace s deťmi.
  • Trvanie 45 minút

Pre ďalšie informácie Vám odporúčame hlbšie preštudovať celú stránku, najmä záložky Knižnica a Správy, kde pravidelne zdieľame ďalšie zdroje venujúce sa ochrane detí v športe a taktiež konkrétne v európskom futbale. Tieto sekcie sú dostupné iba v angličtine..