Prevention of child abuse

Webinar recording: The “step-model” to prevent sexual violence in sport

This is the fifth webinar in a series organised in the framework of the European Union and Council of Europe joint project "Child Safeguarding in Sport (CSiS)".

The webinar was presented by German Sports Youth (German Olympic Sports Confederation (DOSB)). It took place on Thursday, 4 February 2021, from 10.00 to 12.00 CET. Watch the recording of the webinar below. 

UEFA vaikų saugumo užtikrinimo nuotoliniai kursai [Lithuanian]

UEFA, bendradarbiaudama su „Terre des hommes“, pradėjo vaikų saugumo užtikrinimo futbole projektą, kuriuo siekiama padėti UEFA asociacijoms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams sustiprinti žinias ir įgūdžius vaikų saugumo užtikrinimo srityje.

Projektą sudaro vaikų saugumo užtikrinimo priemonių rinkinys ir keturi nuotolinio mokymosi kursai. Nuotolinio mokymosi kursai skirti visiems su vaikais futbole dirbantiems arba šia sritimi besidomintiems asmenims.

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.

Онлайн-курсы УЕФА по защите детей [Russian]

УЕФА и организация Terre des hommes разработали четыре интерактивных онлайн-курса по защите детей в футболе. Эти курсы предназначены для всех, кто работает с детьми в футболе или интересуется данной сферой.