Recognizing harm and abuse

UEFA vaikų saugumo užtikrinimo nuotoliniai kursai [Lithuanian]

UEFA, bendradarbiaudama su „Terre des hommes“, pradėjo vaikų saugumo užtikrinimo futbole projektą, kuriuo siekiama padėti UEFA asociacijoms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams sustiprinti žinias ir įgūdžius vaikų saugumo užtikrinimo srityje.

Projektą sudaro vaikų saugumo užtikrinimo priemonių rinkinys ir keturi nuotolinio mokymosi kursai. Nuotolinio mokymosi kursai skirti visiems su vaikais futbole dirbantiems arba šia sritimi besidomintiems asmenims.

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.

Онлайн-курсы УЕФА по защите детей [Russian]

УЕФА и организация Terre des hommes разработали четыре интерактивных онлайн-курса по защите детей в футболе. Эти курсы предназначены для всех, кто работает с детьми в футболе или интересуется данной сферой.

Info sheet: Definitions of abuse and harm. Recognising signs and symptoms [UEFA]

Most children benefit greatly from their involvement in games. Nevertheless, in football, as in any other sport, children may be abused or harmed, irrespective of their age, gender, race, culture, religion, ability or sexual orientation.

Although football child abuse scandals reported in the press have focused on sexual abuse, it is important to understand that this is not the only form of abuse that children may experience.