Child safeguarding

See something, do something! Responding to harassment and abuse in sport. A Safe Sport Allies international webinar

"Everybody in the gym saw it, but no one did anything! I was so confused." (a survivor)

Sports professionals from Europe are invited at an international webinar about responding to harassment and abuse in sport. This is a Safe Sport Allies international webinar.

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.

Child safeguarding in football program [Royal Belgian Football Association]

Safeguarding of children should be high on the agenda of every organisation that works with children. 

The Royal Belgian Football association (RBFA), the regional federations Voetbal Vlaanderen and ACFF and the Pro League, the organisation of professional football, are aware of their important role to safeguard children who play football regardless of their level (amateur/elite).