Child abuse, neglect and exploitation

Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish]

UEFA rozpoczęła projekt "Ochrona dzieci w piłce nożnej" we współpracy z Terre des hommes, aby pomóc związkom członkowskim UEFA i innym zainteresowanym stronom związanym z piłką nożną w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dzieci.

Projekt obejmuje zestaw narzędzi do ochrony dzieci oraz cztery towarzyszące kursy internetowe. Interaktywne kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi w piłce nożnej lub są zainteresowani tą dziedziną.

The Latvian Football Federation translates the UEFA child safeguarding online courses into Latvian

The Latvian Football Federation (LFF) in cooperation with UEFA and the children’s aid organisation Terre des hommes launched the “For Safe Football” project to strengthen child safeguarding in football. Within the project, the UEFA online courses dedicated to this topic were translated into Latvian.

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.